Als God de Schepper is, hoe is Hijzelf dan ontstaan?

Stel de oorsprong van het bestaan, van het leven, het maakt niet uit wie of wat het is, die oorsprong kan niet anders dan ten opzichte van toen altijd bestaan gehad hebben, de allereerste oorsprong heeft zelf geen oorsprong, anders is het niet de allereerste oorsprong en dus als het zelf geen oorsprong heeft, dan moet het toen altijd bestaan gehad hebben. Dus de allereerste oorsprong heeft zelf geen oorsprong of de oorsprong in zichzelf en dus kan het niet anders dan dat het toen altijd bestaan heeft gehad. Dus als je altijd maar zou teruggaan tot de allereerste oorsprong of dat nu God of big bang of wat dan ook is, als dat de allereerste oorsprong is, dan kan je niet verder teruggaan en dus kan je niet anders dan bij iets terechtkomen dat toen altijd heeft bestaan gehad, anders kan die allereerste oorsprong die oorsprong niet zijn, want dan had het zelf ook een oorsprong. Dus zeggen dat de Schepper altijd bestaan gehad heeft is niet onzinnig, maar kan ook niet anders. Als God niet de allereerste oorsprong is, dan verleg je het, maar blijf je met hetzelfde principe.
 
 
1 Timotheüs 6: 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont;  Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.
 
 
Johannes 5: 26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
 
 
 
Exodus 3:
 13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
 
 14 En God zei tegen Mozes: Ik ben, die Ik ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij naar u toe gezonden.
 
 15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Jhwh, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.
 
 
 
Jhwh is de naam van God (zonder klinkers) en
betekent: Hij doet zijn. Waar er in het Oude Testament HEERE staat in speciaal lettertype stond er deze naam Jhwh in plaats van HEERE.
 
Ik ben, die Ik ben       ook mogelijk is          Ik zal zijn, die Ik zal zijn en voor Jhwh is ook mogelijk          Hij zal doen zijn.
 
Jezus zou betekenen als dit waar is: Jhwh redt.

op internet staat: Hallelujah (ook wel alleluja) is een transliteratie van het Hebreeuwse woord הַלְלוּיָהּ (Standaardhebreeuws: Halləluya, Tiberiaans: Halləlûyāh) en betekent letterlijk 'Prijst God!'. Het woord is een samentrekking van hallelu en jah. Jah is de afgekorte term van JHWH, de Hebreeuwse naam van God. In het Nederlands wordt vaak Halleluja geschreven.

Jahweh is daar ook van (Jhwh), maar of dit juist is en de juiste klinkers zijn? Jehovah (ik distantieer mij van het wachttorengemeenschap) komt daar ook van.